Renskötsel Åtta årstider Renkött

Renskötselåret och de åtta årstiderna

Renskötselåret börjar i maj när kalvarna föds, och årets viktigaste händelser sammanfaller med de åtta årstiderna som kännetecknar livet i norr.

1. Vår: Kalvarna föds

Maj är en tid av nytt liv. Det är då renkalvarna föds. De nyfödda kalvarna är en symbol för början på ett nytt år inom renskötsel. Det här är en intensiv tid för renskötarna. Vajan och renkalven behöver lugn och ro, annars kan vajan öve­rge kalven. 

2. Vårsommar: Flytt till sommarbete

När sommaren närmar sig börjar renarna sin vandring mot sommarbetesmarkerna. Det här är en återhämtningstid för renarna.

3. Sommar: Kalvmärkning

Sommaren är inte bara en tid för vila och betning. Det är också tiden för kalvmärkning. Detta är en viktig tradition där varje renägare märker sina kalvar för att kunna hålla reda på dem under året.

4. Höstsommar: Bete inför vinter

När hösten börjar göra sig påmind, förbereder sig renarna för den kommande vintern. Nu bygger renarna upp det fettlager som är viktigt för att överleva vintern. De betar löv, gräs, örter och svamp. Vid den här tiden är renens päls som vackrast 

5. Höst: Sarvslakt

Innan brunsten i oktober är renarna som störst och det är dags för sarvslakt. Rensarv kallas den ren som ännu inte gått till brunst. När parningstiden är över har en del av kroppsfettet och muskelmassan redan förbrukats.

6. Höstvinter: Flytt till vinterbete

När vintern närmar sig flyttar renarna till vinterbetemarkerna som oftast ligger i östra delen av Samebysområdet. Hur den första isen och snön lägger sig påverkar åtkomsten av mat under hela vintern. Om det blir ett islager längst ner mot marken blir det svårt för renarna att gräva fram lav. Även stora temperaturskillnader kan göra att det skapas islager i snön som försvårar grävandet efter mat.

7. Vinter: Skiljning och slakt

När renarnas kommit till vinterbetesområdena är de tid för sköljning. Där delas den stora hjorden upp i mindre vinterbetes grupper för att renarna ska ha större områden att beta på. Samtidigt väljer man ut de renar som ska slaktas. Renslakten pågår mellan november och februari, men majoriteten av renar slaktas i december.

8. Vårvinter: Vårflytt

Slutligen, när vinter börjar övergå till vår, då börjar flytten tillbaka till de områden där vajorna ska föda sina kalvar. Efter den långa kalla vintern är renarna som svagast den här tiden, och behöver tid att återhämta sig. 

Renskötselåret är en fascinerande resa genom tid och natur. Varje årstid har specifika uppgifter som är avgörande för renarnas överlevnad och välmående. Renskötsel kräver ständig anpassning och planering för att hjälpa renarna att överleva genom årets skiftande förhållanden. Det är en påminnelse om hur dessa åtta årstider styr livet för både människa och djur, och det starka band som finns däremellan. 

Tillbaka till blogg