Köpvillkor

Innehåll som kan döljas

§1 ALLMÄNT

Dessa köpvillkor omfattar varor/tjänster som distruberas och säljs via de webbplatser som ägs av Reko Ren.

Varumärket Reko Ren tillhandahålls av W. Eliassons Partiaffär AB, org. nr 556414-4607. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Reko Ren.

För att beställa varor från www.rekoren.com måste du vara minst 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. Vid beställning godkänner du våra villkor samt intygar därmed att de uppgifter som du lämnar till oss är riktiga.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor om skäl för detta föreligger, utan att meddela dig på förhand.

§2 BESTÄLLNING

Beställning sker genom rekoren.com, eller via representant.

§2 LEVERANS

Leverans av produkter sker hem till dörren till den adress som du angett vid beställning.

Frågor gällande påbörjad leverans hänvisas direkt till Gordon Delivery.

Är du inte hemma vid tidpunkten för leverans kommer vår leveranspartner Gordon Delivery att kontakta dig via sms eller telefon. Vid godkännande av dig lämnar vi lådan utanför dörren till uppgiven adress. Ansvaret för lådan övergår då till dig som kund och Reko Ren ersätter ej stulen eller väderdrabbad låda.

Reko Ren levererar alltid i obruten fryskedja och hålls inom korrekt temperatur hela vägen till leverans. Vid lämnad låda utanför dörren övergår kylansvaret på dig som kund.

Reko Ren förbehåller sig rätten att avboka en leverans om kunden angivit felaktiga uppgifter, vid force majure-liknande händelser (§12) eller om någon annan yttre omständighet väsentligen förändrats.

Reko Ren har vid utebliven leverans pga felaktiga eller bristande uppgifter, exempelvis portkod, adress etc. rätt att debitera för leveransen. Finns ej portkod behövs porttelefon eller att vi kan ringa dig per telefon för att kunna genomföra leveransen, får vi då inget svar, tar vi med lådan tillbaka och debiterar för lådan.

I samband med att du beställer hemkörning av din försändelse så delar vi dina personuppgifter (bl.a. namn och adress) med Gordon Delivery, som är självständigt personuppgiftsansvariga för
behandlingen av dina personuppgifter i samband med leverans. Läs deras integritetspolicy här

§4 REKLAMATION

Kontrollera varorna så att inget har skadats i leveransen och att vakuumförpackningarna är intakta. Utsända köttvaror tas ej i retur utan godkännande. Senast samma dag ska anmärkningar göras. Vid fel på vara ersätts det med i första hand nya varor alternativt tillgodo vid nästa leverans. Senare inkomna klagomål godkänns ej om inte reklamationen är av sådan art att undantag kan ges. Felet skall ha uppstått under produktion eller under vår hantering.

§6 INNEHÅLL

Vi reserverar oss mot eventuella förändringar, exempelvis slutförsäljning men har för avsikt att stämma av med kunden vid större ändringar och antingen hitta en ersättningsprodukt eller byta leveransdag.

§7 PRISER

Alla priser är i SEK inkl. moms. Vi reserverar oss för att skiljaktigehter kan förekomma mellan priset på hemsidan och pris angivet på levererad vara.

§8 BETALNING

Betalning via kontokort, Swish och Klarna erbjuds via hemsidan.

§9 ÅNGERRÄTT

Våra livsmedel omfattas inte av ångerrätt enligt Distansavtalslagen (2005:59). Du kan läsa mer de varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på konsumentverkets hemsida här.

§11 KUNDSERVICE

Behöver du hjälp med din beställning, eller andra frågor är du välkommen att kontakta oss på info@rekoren.se

§12 FORCE MAJEURE

Vi förbehåller oss mot förhinder att leverera på grund av omständigheter utanför vår kontroll som inte går att beräkna såsom krig, krigsliknande tillstånd, arbetsplatskonflikter,
strejk, eldsvåda, oväder, katastrofer eller liknande händelser.