Ren och vilt; för hälsan, miljön och smakens skull

Många väljer att äta mindre kött, det tycker vi är bra! Det gäller att satsa på kvalitet istället för kvantitet. Precis som många andra tror vi att det är skillnad på kött och kött. Det som avgör kvaliteten på köttet är hur djuren levt sina liv och kosten de ätit.

Ren- och viltkött har många fördelar som gör att det skiljer sig från annat kött. Den mest påtagliga skillnaden är givetvis dess unika smak och otroliga mörhet. Hemligheten bakom smaken och konsistensen är djurens naturliga livsmiljö och föda. Djur som levt gott smakar helt enkelt bättre!

Utöver själva smakupplevelsen är ren och viltkött ett mer hälsosamt och hållbart alternativ till industriellt producerat kött. Det ligger alltså helt rätt i tiden att äta ren och vilt.

Vet du vart köttet du äter kommer ifrån?

Det gör vi.

Med vår lokala närvaro har vi etablerat långvariga samarbeten med renägare i nordligaste Sverige. Därmed kan vi säkerställa kvalitet och spårbarhet längs hela ledet.

Köttet vi säljer slaktas i Karesuando och majoriteten av djuren transporteras mindre än 10 mil från sitt betesområde till vårt slakteri.

Hållbart kött från fritt vandrande djur

Industriellt kött står för en stor del av miljöpåverkan eftersom uppfödning kräver mycket resurser så som, vatten, foder och bränsle för långa transporter. Djuren lever allt för ofta väldigt trångt och instängt vilket leder till sjukdomar. För att minska bortfall och öka produktiviteten används antibiotika och tillväxthormoner i stora delar av världen. Djurens föda består till största del av billigt näringsfattigt foder som importeras från andra länder, långt ifrån deras naturliga kost.

Till skillnad från industriellt uppfödda djur vandrar renar och älgar fritt i fjäll och skog. De äter en varierad kost av det som finns i naturen, bland annat blad, lav, svamp, bär och andra växter.

Rik på nyttigheter!

I de nordiska länderna har ren- och viltkött varit en central del av vår kost i alla tider. Köttet har varit vår huvudsakliga källa till viktiga näringsämnen, och därför är våra kroppar bättre på att ta till sig näringsämnen från kött än från många växter. I kött finns vitaminer och mineraler i sina mest biotillgängliga former eftersom det är vad människor ätit genom tiderna.

Det som gör ren- och viltkött unikt är att köttet är väldigt rikt på nyttiga Omega-3 fettsyror, och andra viktiga näringsämnen som vitamin B12, vitamin A, vitamin C, järn, zink, selen etc. Köttets näringsrikhet beror på renens och älgens naturliga och mångsidiga kost.

Renens och älgens kött är magert jämfört med gris och nöt, eftersom fettet förbrukas under den kalla och långa arktiska vintern. Det årliga fettutbytet gör att köttet inte samlar på sig tungmetaller som främst binder sig i fettvävnaden. Resulatet är ett otroligt mört kött med unik smak som saknar motstycke.