Naturbeteskött Renkött

Naturbeteskött- ett hälsosamt och hållbart alternativ?

Allt fler konsumenter blir medvetna om att det är skillnad på kött och kött. Ökad förståelse för hur djurens livsmiljö och kost påverkar köttets näringsinnehåll och hur ekosystemen drabbas av ohållbar jordbruk bidrar till växande efterfrågan på naturbeteskött. Här kan du läsa om 5 anledningar till att naturbeteskött är ett mer hälsosamt och hållbart alternativ till storskalig industriell köttproduktion. 

 

1. Överlägsen näringstäthet

Naturbeteskött är kött från djur som får i sig en naturlig kost (gräs, blad, löv, lav, svamp, bär mm.) istället för att utfodras med spannmål, soja eller annan processade foder som vanligtvis används inom konventionell köttproduktion. Naturbeteskött innehåller mer essentiella näringsämnen såsom omega-3-fettsyror, alla typer av vitamin B, vitamin C, E, och A samt zink, järn och selen.  

2. Lägre fetthalt = mindre gifter

Naturbeteskött tenderar att ha en lägre fetthalt jämfört med industriellt kött. Detta beror på att industriellt uppfödda djur matas med foder som ofta innehåller tillsatser för att främja tillväxt och maximera lönsamhet. Renens och älgens kött är magert jämfört med gris och nöt eftersom fettet förbränns under den kalla och långa arktiska vintern. Det årliga fettutbytet gör att köttet inte samlar på sig tungmetaller och andra gifter som främst binder sig i fettvävnaden.

 

3. Undvik antibiotika eller hormoner

En tredje betydande fördel med kött från djur som äter sin naturliga kost är frånvaron av antibiotika eller hormoner. Inom industriell köttproduktion förekommer ofta användning av antibiotika för att förebygga sjukdomar i trånga och osanitära förhållanden. Även användning av hormoner förekommer för att påskynda viktuppgången hos djur, vilket resulterar i högre produktionsavkastning och lönsamhet. När vi konsumerar kött som innehåller antibiotika eller hormoner hamnar dessa ämnen i våra kroppar.

 

4. Främja hållbart ekosystem

När djuren äter av det som finns i naturen minskar efterfrågan på spannmål och soja som ofta odlas med intensiva jordbruksmetoder vilket bidrar till avskogning, jorderosion och vattenföroreningar. Även fodret som matas i Sverige är många gånger importerat från USA och Sydamerika där användningen av starka bekämpningsmedel och växtgifter är utbrett. Dessutom leder naturbete till att djuren regelbundet flyttas från ett område till ett annat så att markerna kan vila och regenerera emellanåt. Samtidigt som djuren betar tillför de viktiga näringsämnen och bakterier till marken (med avföring) vilket hjälper jordarna att hålla sig hälsosamma och bördiga. Detta främjar biologisk mångfald och ett balanserat ekosystem. 

 

5. Stöd lokala renskötare, jägare och bönder

Naturbeteskött är vanligtvis förknippad med småskalig produktion som prioriterar djurens välfärd och bidrar till en levande landsbygd. Småskalig och hållbar köttproduktion bidrar till en mer lokal matförsörjning och kortare transporter. 
Källor:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18641180/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10493603/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1240832/pdf/ehp0110-000445.pdf

https://www.cambridge.org/core/journals/renewable-agriculture-and-food-systems/article/managing-grazing-lands-to-improve-soils-and-promote-climate-change-adaptation-and-mitigation-a-global-synthesis/74079A2F7E88CA75FF99E4E096BC32E4

Tillbaka till blogg